הורות משותפת | הורות שווה

הורות שווה

בהתאם לדו"ח שניט, מדינת ישראל מיישרת קו עם הרב המכריע של מדינות המערב, אשר פועלות מזה שנים רבות בהתאם למחקרים החשובים ביותר בתחום התפתחות הילד. עפ"י מחקרים אלו, טובת הילד הברורה לעת גירושין, היא לגדול ולהיות מטופל ע"י שני הוריו. בריאותו הנפשית של הילד, מחייבת שמירת קשר רציף ויציב עם דמות האם ועם דמות האב, עמם יצר את ההתקשרות הראשונית.

מידע נוסף בדף הורות שווה באתר של עו"ד יעל גיל